062/ 165 70 89

Zemljani radovi

Zemljani radovi

Čovek je odvajkada imao potrebu da menja svoje prirodno okruženje, i prilagodjava ga potrebama zajednice. U početku je to radio svojim rukama, zatim primitivnim orudjem, a sada se ljudski rad sveo na minimum, jer sav težak posao obavljaju mašine. Zahvaljujući njima, ostavruje se ušteda u vremenu i radnoj snazi, a svi postavljeni zadaci izvršavaju se u optimalnom roku. Primena mašina nije komoditet današnjice, već uslov za obavljanje većine gardjevinskih radova. Zemlani radovi predstavljaju bazu gradjevinskih radova, i njihovom pravilnom izvedbom neposredno se odredjuje čvrstina same gradjevinske konstrukcije, njeno uleganje u tlo, i na kraju pucanje. Izvode se u nekoliko etapa. Osnovni zemljani radovi podrazumevaju pripremu terena uklanjanjem površinskog dela tla, uklanjanjem biljaka, trave i ostalog materijala koji bi smetao u daljem radu, to je tkz humusni deo zemljišta. Ovaj sloj se doprema na drugi deo gradjevinskog područja, u blizini samog iskopa, kako bi se kasnije iskoristio za zatrpavanje rupa i kanala nakon izlivanja temelja. Nakon toga pristupa se izlivanj temelja, na dubini od 1m, što predstavlja granicu smrzavanja. Pre ovakvih radova prvo treba ispitati teren i zemljište, da ne bi došlo do pucanja tla i uleganja gradjevinskog objekta, ne bitno da li je reč o visokogradnji ili niskogradnji. Temleji se ne smeju graditi na terenu nejednake čvrstine. Zatim se pristupa nasipanju terena.

Vrste zemljanih radova su iskop humusa, široki iskop, iskop za temelje i gradj jame, iskop rovova, instalacije, izrada posteljice, deponovanje materijala, iskop sa utovarom šuta i transport do gradske deponije. Iskop podrazumeva mašinsko odstranjivanje tla sa terena buduće gradjevine. Mogu se vršiti na površini terena, ispod površine, i pod vodom. Površinski mogu biti u ograničenom i u neograničenom prostoru. Iskopi u neograničenom prostoru su upravo gorepomenuti široki iskopi, javljaju se kod gradjevina većih površina, najčešće saobraćajnica. Treba napraviti razliku još kod gradjevina koje se nakon iskopa treba naknadno zatrpavati, i one sa kojima to nije slučaj, kao što su kanali, i trase puteva.

Nakon iskopa materijala kod ovakvih gradjevina, pristupa se odvozu iskopanog materijala i šuta do gradske deponije ili na neko drugo mesto. Ovo je jako bitna stavka u zemljanim radovima, pa treba gledati da se transport obavi što brže, i po što povoljnijoj ceni. Naravno kod pouzdanog i profesionalnog transportera. Naša prevoznička firma bavi se pored prevoza peska, šljunka, gradjevinskog materijala i prevozom drugih vrsta robe. Ako su Vam neophodne usluge ovog tipa, obratite se nama, dovoljno je samo da pozovete naš broj.