062/ 165 70 89

Šljunak

Šljunak

Postoji nekoliko definicija šljunka. Jedna od njih je da spada u sedimentne stene i sastoji se od nevezanih zrna različite veličine. Geološka definicija kaže da je šljunak stena sa oblim zrnima veličine izmedju 75mm i 2cm. Šljunak ima širok spektar primene, ali njegova najbitnija uloga je u proizvodnji betona. Takodje, ima primenu u pokrivanju puteva, narocito u ruralnim područjima. Globalno posmatrano, postoji mnogo vise puteva posutih sljunkom, nego asfaltnih, samo u Rusiji ima 400 000 km ovakvih puteva. Koristi se u pravljneu maltera, kao podloga za temlej, i razna nasipanja.

Šljunak nastaje erozijom kamena, zato ga nalazimo u rečnim koritima, kako se u Srbiji najčešće i dobija. Ovakav šljunak se nakon pranja naziva prirodni šljunak. U zavisnosti od toga za šta se koristi, javlja se potreba za zrnima odredjene veličine. Tada se pristupa separaciji, odnosno prosejavanju, pa se dobijaju i različiti tipovi šljunka, tj grupe separacija, od 1 do 5, u zavisnosti od dijametra.

Ovo je najbitniji gradjevinski materijal. Može biti majdanski i rečni. Majdanski ili brdski šljunak ima oštre ivice, a dobija se raspadanjem stena i kotrljenjem niz padinu, usled dejstva atosferalija ili vetra. Najčešće nije čist, sadrži delove ilovače, i prašinu. Rečni šljunak je zaobljen i nalazi se u koritima reka, čist je i sastoji se od kvarca, najotpornijeg materijala koji se nije vremenom rastvorio. Postoji i veštački šljunak koji se dobija mlevenjem i drobljenjem kvarcnih, porfirnih, krečnjačkih, granitnih i ostalih stena. Sličan je majdanskom po oštrim ivicama, s tim što je ovakav šljunak čistiji i kvalitetniji. Koristi se u iste svrhe kao i prirodni, a najveću upotrebu našao je u nasipanju sesoskih puteva, tkz makadama.

Šljunak je jedan od najrasprostranjenijih prirodnih resursa, i najvažnija sirovina u privrednim granama poput gradjevine i poljoprivrede. Uprkos svojoj niskoj ceni, dostupnost ovog materijala značajno doprinosi ekonomskom blagostanju jedne nacije. Tražnja za šljunkom odredjena je gradjevinskom aktivnošću, a samim tim i tražnjom za gradjevinskim materijalom. Veštački šljunak je velikog volumena i niske cene, što je prednost u odnosu na rečni, naročito ako ne postoje veliki resursi prirodnog šljumka. U cenu proizvodnje ulaze potrošnja opreme, cena radne snage, energije, vode, ali pri formiranju krajnje cene najviše utiče transport. Zato bi iskopine i kamenolome trebalo locirati blizu naseljenih oblasti. Najveci proizvodjač i korisnik šljunka su SAD.

Pri izgradnji puteva, kao zamena za šljunak može se koristiti šljaka i pesak. Kao i pesak, I šljunak se u hiljadama godina koristio kao nezamenljiv materijal za izgradnju temelja, stubova, puteva I čitavih gradova, naročito u Rimskom carstvu, kada je gradjevinska delatnost bila u prvom planu.Nakon otkrića betona I maltera, gradovi su rasli neverovatnom brzinom, , pa je tako rasla I tražnja za ovim gradjevinskim materijalom.

Prevoz šljunka obavlja se kamionima ili železnicom, tj u vagonima. Naša autoprevoznička firma obavlja delatnost prevoza kamionom, bilo da je to šljunak potreban za izgradnju ili adaptaciju, pesak, ugalj, humus, ili neki drugi gradjevinski material. Transport se vrši kamionima kiperima, a materijal možemo nabaviti sami ili po vašem izboru. Pored gradjevinskog materijala prevozimo I druge vrste materijala ili robe. Izuzetno smo profesionalni, brzi I efikasni. Ako želite da Vaš materijal stigne u dogovorenom roku , I to po veoma povoljnoj ceni, obratite se nama. Dovoljno je samo da pozovete naš broj, uverite se I sami.Ako vam zatreba kamionski prevoz sljunka u Beogradu po povoljnim cenama javite se,stojimo vam na raspolaganju.