062/ 165 70 89

Prevoz uglja i ogreva

Prevoz uglja i ogreva

Ugalj je crno smedja ili crna sedimentna stena, organskog porekla koja se vadi iz zemljišta rudarskim metodama. Ima sposobnost gorenja i spada u fosilna goriva, kako se primarno i koristi. Sastoji se od ugljovodonika i ugljenika, i drugih sporednih supastanci. Ugalj je jedno od najbitnijih goriva i izvora električne energije. U našoj zemlji energetski učestvuje sa 85% u proizvodnji struje u termoelektranama, a u ukupnoj potrošnji sa 50%. Osnovna kalsifikacija uglja je na kameni i mrki ugalj. Kameni uglaj ima najvišu toplotnu moć, u Srbiji nažalost nema mnoko kvalietnog uglja, a najviše se koristi lignit i mrki ugalj. Lignit ima drvenastu strukturu, žućkaste je ili svetlo mrke boje. Mrki ugalj nema toliko očuvanu drvenastu strukturu, i mrke je do crne boje, a od kamenog uglja se razlikuje po tome što pored humusnih sup, poseduje i humusne kiseline.

Interesantno je da se tek nedavno otkrilo da ugalj nije nastajao milionima godina usled delovanja visokog pritiska i temperature kao što se do sad pretpostavljalo, već se može napraviti u nekim laboratorijama za samo samo sat vremena. Neophodna je samo visoka temperatura, i katalizator u vidu gline dobijene od vulkanskog pepela, i na kraju izolovati kiseonik od organskih jedinjenja, da se ne bi zapalio.

Najveći svetski proizvodjači uglja su Kina, Sjedinjene Američke države, Evropska Unija, Indija i Indonezija. Kina je iskorišćavala svoje rezerve uglja još 1000.te godine pre nove ere. Marko Polo je u svojim putopisima iz 13.veka, kada je boravio u Kini, opisao ugalj kao crno kamenje koje gori kao drvo. Podaci o najranijoj upotrebi uglja u Evropi datiraju iz 371. godine pre nove ere.

I danas je najveci proizvodjač i potrošač uglja Kina sa energetskim učešćem od 69% u proizvodnji struje. U rudarskoj industriji u Kini zaposleno je preko 5 miliona stanovnika. Danas je ugalj jedan od prirodnih resursa koji bi mogao znatno da utiče na dalji rast cene nafte. Ugalj je prvenstveno korišćen za proizvodnju elktrične energije sagorevanjem. U sirovom stanju ugalj je najviše korišćen za vreme Industrijske revolucije, pa je zbog isparenja došlo do ogromnog zagadjenja životne sredine i vremenom efekta staklene bašte. Danas se ugalj koristi i u obliku gasa i tečnog goriva nakon što prodje procese gasifikacije i likvifikacije.

Kao i ostala goriva, ugalj se mora transportovati pre nego što mu isteke rok upotrebe, odnosno kada postane neupotrebljiv za ove svrhe. Svuda u svetu cene transporta uglja zavise od udaljenosti rudnika do mesta isporuke, pa je svakako veoma značajno da te udaljenosti ne budu prevelike. Ugalj se može transportovati železnicom ili kamionima. Iskorišćavanje uglja direktno zavisi od cena prevoza, i dovoljnog broja transportnih kapaciteta za pouzdan prevoz do korisnika i naravno po razumnim cenama. Direktna posledica viske cene transporta, nedovoljnih transportnih kapaciteta i nepouzdane prevozničke firme, je upravo smanjena upotreba ovog goriva.

Prevoz uglja obavlja se kamionima ili železnicom, tj u vagonima. Naša autoprevoznička firma obavlja delatnost prevoza kamionom, bilo da je u pitanju šljunak, pesak, ugalj, humus, ili neki drugi gradjevinski material, otpad, roba ili nepotrebni materijal. Transport se vrši kamionima kiperima, a ugalj možemo nabaviti sami ili po vašem izboru. Pored gradjevinskog materijala prevozimo I druge vrste materijala ili robe. Prevešćemo ugalj do vaše kuće ako vam je potreban za ogrev, ili fabrike. Izuzetno smo profesionalni, brzi I efikasni. Ako želite da Vaš materijal stigne u dogovorenom roku , I to po veoma povoljnoj ceni, obratite se nama. Dovoljno je samo da pozovete naš broj, uverite se I sami.