062/ 165 70 89

Pesak jedinica

Pesak jedinica

Gradjevinski agregati predstavljaju granulate, usitnjen kamen, tj pesak i šljunak odredjene granulacije u gradjevinarstvu. Oni mogu biti prirodni i veštački, a postoji i podela prema veličini zrna odnosno prema granulaciji. Prvo ćemo Vas uputiti u prvu podelu gradjevinski agregata. Šljunak I pesak nastaju erozijom kamena, zato ga nalazimo u rečnim koritima, kako se u Srbiji najčešće i dobija. Ovakavi agregati se nakon pranja nazivaju prirodni, jer nastaju prirodnim putem, pod uticajem prirodnih dejstava vode. Šljunak može biti majdanski i rečni. Majdanski ili brdski šljunak ima oštre ivice, a dobija se raspadanjem stena i kotrljenjem niz padinu, usled dejstva atosferalija ili vetra. Najčešće nije čist, sadrži delove ilovače, i prašinu. Rečni šljunak je zaobljen i nalazi se u koritima reka, čist je i sastoji se od kvarca, najotpornijeg materijala koji se nije vremenom rastvorio. Veštački šljunak I pesak se dobijaju mlevenjem i drobljenjem kvarcnih, porfirnih, krečnjačkih, granitnih i ostalih stena. Naziva se veštački jer ga je čovek napravio. Sličan je majdanskom po oštrim ivicama, s tim što su ovakvi agregati čistiji i kvalitetniji. Koriste se u iste svrhe kao i prirodni, a najveću upotrebu našao je u nasipanju sesoskih puteva, tkz makadama.

U zavisnosti od toga za šta se koristi, javlja se potreba za zrnima odredjene veličine. Tada se pristupa separaciji, odnosno prosejavanju, pa se dobijaju različiti tipovi šljunka, tj grupe separacija, od 1 do 5, u zavisnosti od dijametra. Ovakve frakcije imaju svoju ulogu u gradjevini, pa tako I onaj najfinije separacije, tj najmanjeg zrna. Šljunak separacije 0 do 4mm naziva se jedinica, I ima težinu 1400kg po m3, što varira u zavisnosti od važnosti. Ovo je šljunak koji se sastoji od sitnih, finih zrna, oštrih ivica, što ga čini savršenim materijalom za spravljanje maltera. Poseduje izvesnu čvrstoću, pa je idealan za maletrisanje I zidanje, a zahvaljujući svom kvalitetu, ne mora se mešati sa peskom. Pored malterisanja, može se koristiti I za ostale fine radove, poput lepljenja keramičkih pločica I za slojeve ispod parketa I laminate. Takodje se moze koristi za nasipanje kao I druge vrste šljunka.

Ako Vam je potrebna jedinica za ravnajuće podloge, malterisanje, zidanje, I ostale fine radove u gradjevini obratite se nama. Naša primarna delatnost je prevoz, ali ćemo vam rado odgovoriti na sva pitanja u vezi sa ovim ili nekim drugim gradjevinskim materijalom. Naša prevoznička firma obavlja delatnost prevoza kamionom, bilo da je to jedinica, iberlauf kamen, šljunak potreban za izgradnju ili adaptaciju, pesak, ugalj, humus, ili neki drugi gradjevinski materijal. Transport se vrši kamionima kiperima, a materijal možemo nabaviti sami ili po vašem izboru. Pored gradjevinskog materijala prevozimo I druge vrste materijala ili robe. Izuzetno smo profesionalni, brzi I efikasni. Ako želite da Vaša jeidnica stigne u dogovorenom roku , I to po veoma povoljnoj ceni, obratite se nama. Dovoljno je samo da pozovete naš broj, uverite se I sami.Za Beograd i siru okolinu vrsimo kamionski prevoz jedinice odlicnog kvaliteta na mesto i vreme koje vama odgovara.