062/ 165 70 89

Iberlauf šljunak

Iberlauf šljunak

Iberlauf je specifična vrsta šljunka. Šljunak spada u sedimentne stene i sastoji se od nevezanih zrna različite veličine. U geologiji je šljunak stena sa oblim zrnima veličine izmedju 75mm i 2cm. Šljunak ima širok spektar primene, ali njegova najbitnija uloga je u proizvodnji betona. Takodje, ima primenu u pokrivanju puteva, narocito u ruralnim područjima. Koristi se u pravljneu maltera, kao podloga za temlej, i razna nasipanja.

Može biti majdanski i rečni. Majdanski ili brdski šljunak ima oštre ivice, a dobija se raspadanjem stena i kotrljenjem niz padinu, usled dejstva atosferalija ili vetra. Najčešće nije čist, sadrži delove ilovače, i prašinu. Postoji i veštački šljunak koji se dobija mlevenjem i drobljenjem kvarcnih, porfirnih, krečnjačkih, granitnih i ostalih stena. Sličan je majdanskom po oštrim ivicama, s tim što je ovakav šljunak čistiji i kvalitetniji. Koristi se u iste svrhe kao i prirodni, a najveću upotrebu našao je u nasipanju sesoskih puteva, tkz makadama.

Rečni šljunak je zaobljen i nalazi se u koritima reka, čist je i sastoji se od kvarca, najotpornijeg materijala koji se nije vremenom rastvorio. Nastaje erozijom kamena, zato ga nalazimo u rečnim koritima, kako se u Srbiji najčešće i dobija. Ovakav šljunak se nakon pranja naziva prirodni šljunak. U zavisnosti od toga za šta se koristi, javlja se potreba za zrnima odredjene veličine. Tada se pristupa separaciji, odnosno prosejavanju, pa se dobijaju i različiti tipovi šljunka, tj grupe separacija, od 1 do 5, u zavisnosti od dijametra. Iberlauf je čist šljunak velike granulacije, tj zrna većih dimenzija bez prisustva peska i ostalih nečistoća.

Iberlauf je šljunak separacije četiri, i najviše se koristi za drenažu. Granulacije preko 32mm, predstavlja odličnu čvrstu nepropusnu podlogu, I kao takav koristi se za odvodjenje suvišne vode iz bašte, placa, objekta, iil ukrašavanje betona, dvorišta I nasipanje terena. Reč potiče iz nemačkog jezika I označava prelivni ventil, pa je logično što su jedan kamen vodopropusnih karakteristika nazvali baš ovako. Ako imate višak vode na terenu, dvorištu, bašti ili placu ova vrsta šljunka će rešiti vaše probleme. Inače je separacija 4 jedna od natraženijih separacija, I upravo zbog ovako velike separacije ali I čvrstoće, Iberlauf važi za jedno od najboljih drenažnih materijala. Zbog svoje propustljivosti nikako se ne sme mešati sa drugim vrstama šljunka za pravljenje betona.

Ako imate loše uredjen teren I treba vam nešto za odvodjenje viška vode, ovaj šljunak je idealan, a za sve nejsnoće I informacije obratite se nama. Naša primarna delatnost je prevoz, ali ćemo vam rado odgovoriti na sva pitanja u vezi sa ovim ili nekim drugim gradjevinskim materijalom. Naša prevoznička firma obavlja delatnost prevoza kamionom, bilo da je to Iberlauf kamen, šljunak potreban za izgradnju ili adaptaciju, pesak, ugalj, humus, ili neki drugi gradjevinski materijal. Transport se vrši kamionima kiperima, a materijal možemo nabaviti sami ili po vašem izboru. Pored gradjevinskog materijala prevozimo I druge vrste materijala ili robe. Izuzetno smo profesionalni, brzi I efikasni. Ako želite da Vaš Iberlauf stigne u dogovorenom roku , I to po veoma povoljnoj ceni, obratite se nama. Dovoljno je samo da pozovete naš broj, uverite se I sami.Ako radite tamponiranje nasipanje ili drenazu setite se nas mi vrsimo povoljan kamionski prevoz iberlauf kamena.